Language:

PİLOT UYGULAMA-2 İÇİN DUYURU

Kırsalda Genç Girişimciliğinin Geliştirilmesi Eğitimi

Kırsaldaki Gençlerin Girişimciliği (Eye in Rural) projesi, Ulusal Ajans tarafından Erasmus+ Stratejik Ortaklık kapsamında finanse edilen bir projedir. Başvuru sahibi Adana Valiliği, projenin ortakları ise Karaisalı Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansı, Asociacion Cultural Y Deportiva La Hoya (İspanya), Institute Of Entrepreneurship Development (Yunanistan) ve Fundacja Autokreacja (Polonya)’dır.

Projenin amacı, 18-30 yaşları arasında kırsaldaki gençlerin girişimcilikle ilgili bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmelerine yönelik eğitimler, çalışmalar yapmak; sosyal, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak; yeteneklerine uygun mesleklere yönelik girişimlerini teşvik etmek; iş piyasasında güçlenmelerini sağlamak ve istihdamlarını arttırmaktır.

2.Etap eğitim kapsamında kırsaldaki gençlerin girişimcilik konusunda bilgi birikimlerinin artırılması ve projede hazırlanan müfredat ve el kitabının test edilmesi planlanmaktadır. Katılımcılar, 18-30 yaş aralığında, en az lise mezunu, girişimcilik konusunda hevesli, mesleki becerileri olan ve sınırlı olanaklara sahip kırsal kesimde yaşayan gençler arasından cinsiyet eşitliğine göre seçilecektir.

Başvuru linki: http://bit.ly/kırsaldagirisimcilik

Tarih: 6-7 Temmuz 2021

Saat: 10:00-16:00

Yer: Karaisalı Belediyesi Meclis Salonu klonopin 30 mg price