Ortaklar

iED Hakkında

Girişimcilik Geliştirme Enstitüsü, 2005 yılında kurulan ve herkes için girişimciliği teşvik etmeye odaklanan bir araştırma kurumudur. Kurumun ana faaliyeti, HORIZON 2020 ve ERASMUS + gibi bazı Avrupa’nın en etkili ve çığır açan Programları altındaki projeleri uygulamasıdır.

Adana Valiliği Hakkında

Adana Valiliği ve Bağlı İl Müdürlükleri, illerde belirlenen ulusal politika ve düzenlemelere uygun olarak vatandaş odaklı, uyumlu, etkin kamu hizmetleri sağlar ve kontrol eder.

ÇKA Hakkında

Çukurova Kalkınma Ajansı, Çukurova Bölgesi’nin rekabet gücünü artırmak için bölgesel kalkınmayı teşvik eden ve bölgesel yönetimi geliştiren bölgesel bir kamu otoritesidir. Ajans, kamu ve özel sektör arasında bir köprü görevi görmekte ve KOBİ’lerin hibe programı mekanizmalarıyla rekabet edebilirliklerini ve yenilikçi tesislerini geliştirmelerine destek olmaktadır.

Karaisalı Belediye Başkanlığı Hakkında

Karaisalı belediyesinin faaliyet alanları, kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile büyükşehir belediyesince yürütüleceği belirtilenler dışında kalan mahalli müşterek nitelikteki görevleri yapmak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak, gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri, parkları yapmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; vb.

ACD LA HOYA Hakkında

ACD La Hoya,işbirliği ilkeleri ,entegrasyon, çevrenin korunması, dayanışma, insanlık ve evrensel insani değerlerine dayanan ve toplumun fikirlerini oluşturabileceği, düşünebileceği, gerçekleştirebileceği ve önemli konulardaki tepkileri ve konumları inşaa edebileceği bir çevreyi teşvik eden bir İspanyol Kültür ve Spor Derneğidir.Kırsal topluluklarda sanatsal , sportif ve kültürel faaliyetler geliştirir , aynı zamanda gençleri ve yaşlıları Avrupa’ya yakınlaştırmak için Avrupa projelerinin başarılı bir şekilde uygulanmasına ve katılımına adanmıştır.

Autokreacja Foundation Hakkında

Autokreacja Kuruluşu, sosyal ekonomi alanındaki çeşitli girişimlerle destekleyerek bir sivil topluma aktif katılımı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kurum ayrıca Polonya’nın medeniyet, kültürel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunuyor