Proje

Girişimcilik daima “başkalarının baktığı ama göremediği fırsatları görüp, bunları birer iş fikrine dönüştürülebilmesi” ve “risk almaya yatkınlığı” dır. Bu özellikler dünyanın her yerindeki girişimcilerin ortak özelliğidir.

Kırsal alandaki gençler sosyal ve mesleki gelişimleri için sınırlı fırsatlara sahip olduklarından, girişimcilikle ilgili bilgi, beceri ve yeterlilikleri geliştirilecek, istihdam ve inovasyon olanakları artırılacak, ve kırsal alanlar geliştirilecektir.

“EYE in RURAL- Kırsal Alanda Genç Girişimciliğinin Geliştirilmesi” projesi, kırsal kesimde gençlerin girişimciliğe ilişkin becerilerini ve yeterliliklerini artırmanın yanı sıra, girişimcilik ve girişimcilik eğitimini teşvik ederek çevrimiçi eğitim modülü ve gençlere pilot eğitim sağlamayı amaçlıyor.

Proje, gençlik çalışanlarına, danışmanlara ve eğiticilere gençlik çalışmalarında farklı bakış açıları sağlamak için farklı yapılandırılmış kuruluşlarla işbirliği yaparak tamamlayıcı bir etkiye sahiptir. Gençlerin sosyalleşmeleri, girişimciliklerini geliştirmeleri, kırsal alanlarda iş olanaklarını arttırmaları, özgüvenlerini geliştirmeleri ve yeni fikirler ve mesleki becerileri ortaya koymaları beklenmektedir.

Proje’nin Ana Faaliyetleri :

  • Online Eğitim Modülü ve Müfredat Geliştirmek.
  • El Kitabı Geliştirmek.
  • Kısa Dönem Eğitim Faaliyetleri.
  • Kırsal kesimde gençlere yönelik pilot eğitim, kırsal kesimde bir iş kurmak isteyen gençlerin eğitimi, girişimcilik üzerine çalışan personelin eğitimi.

Proje’nin Temel Amaçları :

  • Gençlere eğitim ve istihdamda daha fazla ve eşit fırsatlar sağlamak.
  • Gençlerin topluma aktif katılımını desteklemek.
  • Eğitim, Öğretim, İstihdam ve Girişimcilik alanlarında girişimler gerçekleştirmek.
  • 18-30 yaşları arasında kırsaldaki gençlerin girişimcilikle ilgili bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmelerine yönelik eğitimler, çalışmalar yapmak; sosyal, kişisel,dilsel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak; yeteneklerine uygun mesleklere yönelik girişimlerini teşvik etmek; iş piyasasında güçlenmelerini ve istihdamlarının arttırmak.

IO1 – Girişimcilik için Online Kitap (iED)

IO2 & IO3 – Kırsaldaki Gençler için Girişimcilik Konusunda Eğitim Modülü & Eğitim Modülü için Müfredat

ΙΟ4 – El Kitabı (ACD La Hoya)